De herontwikkeling van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg is een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft het startdocument vastgesteld wat als uitgangspunt gaat dienen voor gesprekken met belanghebbenden.

De eigenaar van de watertoren, Chris Visscher, heeft een plan gemaakt om de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg te transformeren naar een gebouw met een mix van functies.

Hij wil in de watertoren drie woonstudio’s realiseren en een woning in het watervat. Op het terrein aan de achterzijde van de watertoren moeten 3 eengezinswoningen komen en een parkeerdek. Op de begane grond in de toren moet horeca komen.

De watertoren uit 1916 heeft jarenlang leeg gestaan. Krakers hebben verschillende malen hun intrek genomen in het pand. De 42 meter hoge toren heeft te lijden onder achterstallig onderhoud en is als watertoren niet meer in gebruik sinds 1986.

Positieve bijdrage

De gemeente Utrecht laat weten dit initiatief van harte te ondersteunen. "De transformatie van de watertoren levert een bijzonder positieve bijdrage aan de Amsterdamsestraatweg (en omgeving) en zal het gebied een nieuwe impuls geven."

Nu het college het startdocument heeft vastgesteld zal de initiatiefnemer in gesprek gaan met belanghebbenden. Hij organiseert na de zomer een informatieavond om de plannen toe te lichten aan omwonenden, ondernemers, bedrijven en de wijkraad. Daarna kan worden gestart met de planologische procedure.