Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zet vanaf donderdag het dijkleger in om elke dag 45 veendijken in Utrecht te controleren op scheuren en barsten.

De maatregel is nodig omdat het zo droog is dat veendijken kunnen gaan schuiven of breken. Sinds vorige week besproeit het schap al dijken langs de Grecht, de Wierickes en de Geer.

Elk waterschap heeft een dijkleger. Dat bestaat uit enkele tientallen medewerkers die gewoonlijk geen dijkinspecteur zijn. Het dijkleger wordt alleen ingezet bij calamiteiten zoals extreme droogte of hoogwater. Het team is speciaal getraind in het opmerken van mogelijke schade aan dijken en kades.

Dijkdoorbraak

Veendijken hebben een kern van veen. Door droogte kan er water onder het veen terechtkomen. De dijk gaat dan drijven op het water en kan scheuren. In 2003 brak daardoor een dijk in Wilnis.

Het dijkleger van HDSR gaat aan de westelijke kant van Utrecht aan de slag. Het beregenen van de droge dijken gaat ook gewoon door volgens het schap.