De plannen voor een herinrichting van de Tolsteegsingel en de Maliesingel zijn klaar. De nadruk bij de nieuwe inrichting van de singels ligt vooral op de fietsstructuur, zo moet de doorstroming en veiligheid voor fietsers worden verbeterd.

De plannen van de gemeente Utrecht hebben betrekking op de Tolsteegsingel en Maliesingel vanaf de Krommerijnbrug tot aan het Malieblad.

Volgens de gemeente vormen de singels “een belangrijke schakel in het fietsnetwerk en leveren ze een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de drukte in de stad”.

Bredere fietsstroken

De doorstroming voor fietsers op de singels gaat met de herinrichting worden verbeterd. Zo krijgen de fietspaden rood asfalt en komen er bredere fietsstroken. Zo hoopt de gemeente de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Ook zullen de voetpaden overal minimaal twee meter breed gaan worden, zonder obstakels zoals vuilnisbakken en verkeersborden. Dat moet ook het verkeer voor voetgangers gemakkelijker maken.

Minder autoverkeer

De rijgweg voor auto’s op de Tolsteegsingel en Maliesingel wordt versmald. Daarnaast wordt de snelheid voor auto’s verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Zo hoopt de gemeente dat het autoverkeer dat wil doorrijden, zich na de herinrichting minder snel op de singels zal begeven en eerder zal kiezen voor een route buiten het centrum.

De weg moet zo vooral een rol krijgen voor het autoverkeer van de directe omgeving en het aangrenzende deel van de binnenstad.

Ook is de voorkeur om de weg niet in asfalt, maar in klinkerverharding te leggen om de snelheid van auto’s tegen te gaan. Daarnaast wordt de verkeersinstallatie bij de kruising met de Zonstraat verwijderd.

Voor de realisatie van het budget is twee miljoen euro beschikbaar gemaakt. In 2016 moeten de werkzaamheden beginnen.