Bij de herinrichting van de Van Egmondkade en de Van Hoornekade komen de fietspaden los te liggen van de weg. Ook komen er drempels om de snelheid uit het verkeer te halen. 

Dat laat de gemeente Utrecht weten. 

Eerder maakte de gemeente al bekend dat het tweerichtingsverkeer terugkeert op de wegen in Zuilen. De paralelle rijbanen worden opgeheven. 

Om de veiligheid te bevorderen zullen er drempels worden geplaatst. Daarnaast komen de fietspaden vrij te liggen van de wegen en komen er grote oversteekplaatsen voor voetgangers. De parkeerplaatsen komen aan de hoofdrijbaan te liggen. 

Het is de bedoeling dat de aanbesteding voor de herinrichting eind 2015 plaatsvindt. Als alles volgens plan verloopt, kan in 2016 begonnen worden met de uitvoering.