Utrecht krijgt op twee plaatsen stoplichten met dansende poppetjes. Dat is op verzoek van GroenLinks, die in mei een oproep deed aan de gemeente om creatievere stoplichten te plaatsen.

Sinds 2013 ligt er op initiatief van GroenLinks een zebrapad in alle kleuren van de regenboog bij de oversteek van de Bijenkorf naar het Vredenburgplein. Dit zebrapad moet laten zien dat Utrecht een stad is van de mensenrechten en een lange traditie heeft met LHBT-activiteiten.

GroenLinks stelde in mei voor dat dansende stoplichten ook goed passen bij Utrecht als mensenrechtenstad, fietsstad en stad van diversiteit. Daarom deed de partij een oproep aan de gemeente om stoplichten te plaatsen met een afbeelding van Nijntje, een liefdeskoppel van hetzelfde (of gemengd) geslacht of een dansend poppetje. "Het veraangenaamt het wachten voor een stoplicht en laat op een speelse edoch duidelijke wijze zien dat Utrecht staat voor diversiteit."

Karakter van de stad

Het college van B&W heeft nu ingestemd met het verzoek van de creatieve stoplichten. Het voorstel is volgens hen "passend bij het karakter van de stad." GroenLinks zag de creatieve stoplichten graag geplaatst voor het Midzomergracht Festival op 19 juni, maar dat was volgens het college niet haalbaar.

Daarom stelt het college voor bij een andere gelegenheid, zoals een algehele vervanging van een verkeerslichteninstallatie, twee voetgangersoversteekplaatsen te laten voorzien van dansende poppetjes op de stoplichten. Welke twee plaatsen dat zullen zijn, is nog niet duidelijk.