De gemeente Utrecht start na de zomervakantie met een experiment rond het basisinkomen. De wethouder van Werk en Inkomen, Victor Everhardt, wil weten of het basisinkomen werkt in de praktijk.

"Het kan eenvoudiger als we het systeem weer gaan baseren op vertrouwen", aldus Everhardt tegen DeStadUtrecht.nl.

De wethouder zegt dat er een complex controlesysteem bestaat om misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Zo heeft elke regeling te maken met zijn eigen controlemechanisme. "Het is makkelijk om hier in vast te lopen."

Passief thuiszitten

Momenteel maakt een minimale groep misbruik van de bijstandsuitkering, laat de wethouder weten. "We willen met het experiment bekijken of iemand passief thuis gaat zitten of zichzelf zal ontplooien en daardoor een zinvolle bijdrage levert aan onze samenlevering. Met betaald of vrijwilligerswerk."

In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt het experiment uitgevoerd. "Er komen verschillende testgroepen en een controlegroep waarvoor de huidige regels gelden."

Geschikt

Op ambtelijk niveau is het experiment alvast gepolst en er is nog geen definitief negatief antwoord op gekomen. Ook heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gesteld dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om buiten bestaande wet- en regelgeving te experimenteren. "Wij vinden het basisinkomen hier heel geschikt voor."