Op de Mariaplaats in Utrecht is een tijdelijke Jeu de Boulesbaan aangelegd. Dat is gebeurd ter compensatie van de overlast van de werkzaamheden die daar plaatsvinden.

De Jeu de Boulesbaan, aangelegd door aannemer Scherrenberg, zal er tot aan de Tour de France in het weekend van 5 en 6 juli liggen.

Afgelopen week is het eerste deel van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Mariaplaats afgerond. Met de herinrichting moet de Mariaplaats een echte poort van de binnenstad worden.

Parkeervrij

Om meer ruimte voor het langzame verkeer te creëren wordt de Mariaplaats grotendeels parkeervrij met alleen invalidenparkeerplaatsen en enkele parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.

De brede stoepen moeten ruimte geven aan voetgangers met hier en daar een bankje. Op de kruising Mariaplaats-Rijnkade wordt nog gewerkt aan kabels en leidingen.

Boombanken

Op 5 juli rijdt het tour peloton over de vernieuwde Mariaplaats. Na de Tour de France zijn er nog werkzaamheden aan de riolering in de Boterstraat, wordt de zuidkant van het pomppleintje opnieuw bestraat en worden rond de bomen bij de entree vanaf de Rijnkade boombanken geplaatst.