Het Diakonessenhuis in Utrecht staat ook de komende zes maanden nog onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

De inspectie vindt dat het ziekenhuis over het algemeen goede vooruitgang boekt, maar dat het op een aantal onderdelen nog achterblijft.

Sinds december 2014 staat het Diakonessenhuis onder verscherpt toezicht. De IGZ geeft aan dat er goede ontwikkelingen plaatsvinden zoals de inzet van cultuurverandering, maar dat het ziekenhuis op twee specifieke onderdelen nog achterblijft: de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg op de locatie Zeist en de realisatie van de nieuwe calamiteitenprocedure voor het Diakonessenhuis.

Twee specifieke onderdelen

De IGZ vraagt aan de locatie Zeist een beleidsplan met daarin opgenomen de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg, passend bij de mogelijkheden en voorzieningen van de locatie.

Voor het Diakonessenhuis in Utrecht is er al wel een nieuwe calamiteitenprocedure, maar dat is pas recent ingesteld.

Ook heeft het ziekenhuis pas heel recent een nieuw team ingesteld voor het doen van onderzoek naar calamiteiten. Daarom heeft de IGZ nog niet kunnen toetsen of de uitvoering van de calamiteitenprocedure daadwerkelijk verbeterd is. Dat zal de komende zes maanden dan ook gaan gebeuren.

Inspectiebezoeken

De verlenging van het verscherpt toezicht houdt in dat de IGZ (onaangekondigde) inspectiebezoeken aan het ziekenhuis blijft brengen. Ook blijft de inspectie de ontwikkelingen volgen door onder meer gesprekken met medewerkers op de werkvloer te houden.

Het verscherpt toezicht wordt direct opgegeven wanneer de IGZ tevreden over de twee specifieke onderdelen: de implementatie van de calamiteitprocedure en de verbeteringen op de locatie Zeist.