De stad Utrecht heeft sinds deze week haar eigen canon. In deze canon staat informatie over kennis, cultuur en geschiedenis die als belangrijk wordt ervaren en die doorgegeven zou moeten worden aan volgende generaties.

De canon van de stad is vergelijkbaar met de opbouw van de canon van Nederland. Er zijn belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen op te zien die samen tonen hoe het land of de stad zich ontwikkeld heeft.

Zo zijn onder meer de stadsrechten uit 1122 opgenomen en belangrijke gebeurtenissen als de Vrede van Utrecht. Ook de ontwikkeling van nieuwe wijken als de Uithof en Leidsche Rijn zijn er in opgenomen. 

Erfgoedinstellingen als archiefdiensten, musea en historische verenigingen hebben de onderwerpen voor de canon vastgesteld en de inhoud voor de Utrechtse viariant aangeleverd.

De Utrechtse canon bestrijkt een tijdslijn van 8000 voor christus tot het jaar 2000.