Een deel van het bouwpersoneel dat wordt ingezet bij projecten in het stationsgebied zoals de bouw van de grote fietsenstalling en de bouw van een parkeergarage voor Hoog Catharijne wordt volgens FNV Bouw onderbetaald. 

Het personeel zou werkzaam zijn voor het uitzendbureau AOK en op wisselende (overheids)projecten in het land werken, waaronder dus in Utrecht.

FNV laat weten dat ze in oktober vorig jaar al constateerde dat het uitzendbureau de cao overtrad, maar kon dat moeilijk bewijzen omdat de Hongaarse werknemers niet uit de anonimiteit durfden te treden om bewijs aan te leveren.

Fors onderbetaald

“In oktober vorig jaar kwamen we op een bouwplaats pal tegenover het Groninger stadhuis Hongaarse en Poolse bouwvakkers tegen die fors werden onderbetaald”, zegt Helga Tienkamp van FNV Bouw.

De bond trok aan de bel bij de gemeente en kreeg daar van de wethouder te horen dat het niet zijn taak is dit te onderzoeken. De wethouder verwees naar hoofdaannemer BAM. BAM verwees naar een onderaannemer en toen de uitzendbureaus stelden dat alles in orde was, hield het op.

Onderzoek

FNV vroeg daarop de Inspectie SZW om een onderzoek te doen naar de twee uitzendbureaus. De inspecteurs van SZW hebben bevoegdheden die een vakbond niet heeft.

Het eerste rapport dat binnen is, zou volgens FNV het nieuws bevestigen: AOK betaalt haar Hongaarse ijzervlechters fors onder cao. “Sinds oktober zijn we AOK op bouwplaatsen in Leeuwarden, Deventer en recent ook Utrecht tegengekomen”, zegt Masja Zwart van FNV Naleving.

Nabetaling

De betrokken hoofdaannemer in Utrecht is BAM. FNV geeft aan dat ze het bouwbedrijf hebben aangesproken op het feit dat de betalingen van deze uitzendkrachten niet klopt. “Maar toch grepen ze niet in. Ze snappen blijkbaar niet wat ketenverantwoordelijkheid inhoudt.” FNV heeft AOK inmiddels gesommeerd per ommegaande te zorgen voor een nabetaling.