Het formaat van het Utrechtse winkelcentrum De Gaard wordt niet verkleind als het aan het college ligt. 

Dat meldt de gemeente naar aanleiding van kritische geluiden op de opknapbeurt van het winkelcentrum. 

Anderhalve week geleden liet de gemeente weten dat de uitbreidingsruimte van De Gaard beperkt zou worden van 4.800 naar 4.064 vierkante meter. Het formaat van 4.800 vierkante meter werd genoemd in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen.

Veel omwonenden dachten dat het nieuwe winkelcentrum met deze aanpassing kleiner zou worden, maar toen men naar de tekeningen ging kijken bleek dat het complex alsnog even groot gaat worden. Dit komt omdat De Gaard in het bouwplan van de ontwikkelaar al een omvang zou hebben van 4.064 vierkante meter. 

Verhoudingen buurt

Omwonenden van De Gaard zijn bang dat een verdubbeling van het winkelcentrum de verhoudingen in de buurt teveel verandert.  

Om die reden is er al lang discussie over de plannen. Toen de gemeente de verlaging van de uitbreidingsruimte aankondigde was er veel kritiek. “In de tekeningen staan exact dezelfde contouren”, liet bewoner Menno Molenaar weten.

De gemeente laat verder weten dat een verkleining met 500 m2 wel mogelijk is, maar dat ze daar niet voor zijn omdat ze naar eigen zeggen al tegemoet zijn gekomen aan de direct omwonenden. Bovendien zou de verkleining gepaard gaan met financiële gevolgen.