In Utrecht blijven Overvecht en Kanaleneiland de wijken met de meeste problemen. Het aantal huishoudens in de bijstand neemt er toe, gevoelens van onveiligheid zijn gestegen en er vinden meer incidenten plaats dan in de rest van de stad.

Dat blijkt uit de nieuwste Wijkwijzer van de gemeente Utrecht. In deze wijkwijzer vergelijkt de stad de veiligheid, samenhang, tevredenheid en sociaaleconomische positie van de inwoners ten opzichte van vier jaar geleden.

In bijna alle Utrechtse wijken is het aandeel huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvang gestegen, maar de toename is het grootst in de wijken waar al relatief veel bijstandshuishoudens waren, zoals Overvecht en Kanaleneiland. 

Overvecht heeft met 18,2 procent het hoogste aandeel huishoudens met bijstand. Dit is bijna drie keer zoveel dan het stedelijke aandeel van 6,3 procent.

Jongerenoverlast

In Overvecht vinden bovendien meer woninginbraken en geweldsincidenten plaats dan de rest van de stad. De bewoners voelen zich minder veilig en ervaren meer jongerenoverlast dan gemiddeld. Bewoners van Kanaleneiland en de binnenstad ervaren ook meer jongerenoverlast ten opzichte van vier jaar geleden. 

Bewoners van Overvecht en Kanaleneiland geven ook een minder hoge waardering aan hun stad dan de gemiddelde Utrechter. Gemiddeld geven Utrechters hun buurt een 7.0. Overvecht scoort het laagst met een 5,6. Bewoners van Overvecht hebben het vaakst een negatieve toekomstverwachting voor hun buurt.

Actief in de buurt

De sociale cohesie in deze twee wijken neemt echter toe. De bewoners zijn ten opzichte van vier jaar geleden actiever geworden in de eigen buurt.