Volgens de gemeente Utrecht moet arthouse-bioscoop De Kade zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd in de stad.

Over nut en noodzaak van de bioscoop is al geruime tijd discussie.

Vorig jaar presenteerde filmdistributeur Pim Hermeling zijn plannen voor de arthouse-bioscoop De Kade in Wijk C. Het moet meer worden dan alleen een bioscoop, het moet een multifunctioneel gebouw worden op het gebied van beeldcultuur. De bestaande en gedateerde parkeergarage wordt hierbij herontwikkeld. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het Nederlands Film Festival zijn als participanten betrokken bij de planvorming. Zo moeten er onderwijsvoorzieningen komen en ook het kantoor van het filmfestival. Horecafaciliteiten ontbreken ook niet in het plan en bioscoop ’t Hoogt wordt mogelijk een huurder. De gemeente heeft al eerder haar steun uitgesproken voor het plan, ook omdat er geen subsidie nodig is voor de bouw.

Kritiek

Toch is er ook kritiek op het plan. Zo vreest de eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, Jos Stelling, dat de komst van De Kade een doodsteek kan zijn voor zijn bioscoop op het Ledig Erf. Volgens Stelling wordt het aanbod bioscoopstoelen in het arthouse-segment te groot in de stad met de komst van De Kade. Tevens zou Stelling graag het City Theater in het monumentale pand aan de Voorstraat willen herontwikkelen. De invulling en exploitatie van deze bioscoop in de toekomst is nog niet helder. Stelling wil de exploitatie van het City Theater graag op zich nemen en het pand opknappen en op die manier behouden voor de stad.

Wijkraad Binnenstad heeft ook haar ongenoegen geuit over de mogelijke komst van De Kade. Volgens de wijkraad is er onvoldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van de omwonenden. "Een goed woon- en leefklimaat is in ieder geval onvoldoende verankerd in de planregels." Ook liet de wijkraad weten dat het ontwerpplan niet betuigt van een zorgvuldig ruimtegebruik. De raad doelt hiermee op de gevolgen voor de toekomst van andere bioscopen, zoals het City Theater. De wijkraad ziet graag de ‘grandeur’ van deze bioscoop terugkomen.

Het Wijk C Komitee heeft een alternatief plan laten ontwerpen voor De Kade. Zij zien de geplande bioscoop op het stuk grond liever niet komen en hebben een woonblok laten ontwerpen dat wel op hun goedkeuring kan rekenen.

Lege bioscoopstoelen

Als alle bioscoopplannen in de stad doorgaan dreigen veel bioscoopstoelen leeg te blijven. Dat stelden Onderzoekers Ton van Rietbergen en Rick van Hees van de Universiteit Utrecht in het AD vorige week. Zij lieten dan ook weten dat de komst van De Kade overbodig is. In Utrecht wordt op het moment gewerkt aan een grote bioscoop in Leidsche Rijn en er moet een megacomplex komen bij de Jaarbeurs. Deze megabioscopen zouden toekomst hebben, wel moet er hard voor gewerkt worden, maar over De Kade zijn de onderzoekers in de krant kritischer: “In Utrecht is al veel ruimte voor dit soort films, zo blijkt ook uit ons onderzoek.”

Ook het CDA is Utrecht was kritisch op de plannen, de fractie haalt dezelfde redenen aan die de andere critici noemen. Raadslid Bert-Jan Brussaard van het CDA liet in januari weten: “We hebben twijfels bij de vraag- en aanbodcijfers en het plan is te sterk afhankelijk van subsidies. De cijfers geven aan dat er vooral een tekort aan ‘mainstream’ bioscoopstoelen is. Dus niet in het ‘Arthouse’ segment.” Met betrekkingen tot de subsidies doelt het CDA op de mogelijke komst van het NFF en filmtheater ’t Hoogt naar De Kade, deze twee zijn samen goed voor jaarlijks 800.000 euro subsidie.

Herontwikkeling

De gemeente weerlegt alle kritiek en houdt ook een andere interpretatie van cijfers aan. "In Utrecht is er, vergeleken met Amsterdam en het landelijk gemiddelde, ruimte is voor een arthouse-bioscoop zoals De Kade. Dit kan wellicht zelfs nog in combinatie met een herontwikkeling van het City Theater tot arthouse-bioscoop", aldus het college.