In de Utrechtse wijk Zuilen zullen zo’n 200 woningen gesloopt gaan worden. De woningen voldoen volgens de gemeente niet meer aan de eisen van deze tijd en worden daarom door eigenaar Mitros gesloopt.

In de Queeckhovenpleinbuurt in Zuilen moet een mix komen van sociale huurwoningen (38), vrije sector huurwoningen (37) en koopwoningen (42), zo laat de gemeente weten. Eigenaar Mitros wil deze zomer starten met de sloop.

Naar verwachting worden de nieuwe woningen, zo'n 117 in totaal, in 2016 opgeleverd. Belangrijkste aanleiding voor het maken van dit plan is de slechte staat van de woningen. De woningen zijn meer dan vijftig jaar oud.

Mitros heeft al in 2011 een voorlopig sloopbesluit genomen. In de jaren daarna zijn de meeste oorspronkelijke bewoners verhuisd. De vrijgekomen woningen zijn tijdelijk verhuurd aan studenten.

Nieuwe opzet

Het nieuwe plan voorziet in een geheel nieuwe opzet van de buurt. De appartementen maken plaats voor eengezinswoningen die gebouwd worden rond een autovrij en groen binnengebied.

De nieuwe buurt bestaat uit vier bouwblokken. Binnen ieder blok wordt een parkeerterrein gerealiseerd. De parkeerterreinen worden gezamenlijk eigendom van de woningeigenaren. Het huidige Queeckhovenplein wordt bebouwd.

Sportvoorzieningen

Dit betekent wel dat de bestaande speel- en sportvoorzieningen moeten worden verplaatst. Het voetbalveld komt in het plantsoen ten oosten van het huidige Queeckhovenplein te liggen. In het groene binnengebied zullen speeltoestellen worden geplaatst voor de jongste kinderen. Het basketbalveld keert niet terug, omdat hier nagenoeg geen gebruik van zou worden gemaakt.

Bomen kappen

Ook komen er zonnepanelen op de woningen, worden de oude klinkers hergebruikt voor bestrating, wordt puin van de sloop gebruikt als fundering voor wegen en wordt het hemelwater waar mogelijk afgekoppeld van het riool en gebruikt voor irrigatie of afgevoerd naar de Vecht.

Voor de uitvoering van dit plan moeten 57 bomen worden gekapt, waarvan 48 bomen vergunningplichtig zijn. Daarvan zijn 6 bomen ouder dan 40 jaar. Het verlies aan bomen wordt gecompenseerd door 60 nieuwe bomen aan te planten.

Archeologische resten

Bijzonder aan het plan is dat de woningen op een soort terp van ongeveer een halve meter hoog komen te liggen. Die verhoging is bedoeld om de archeologische resten van een laatmiddeleeuws klooster te beschermen, die zijn aangetroffen in de ondergrond.