De gemeente Utrecht weet op dit moment niet waar de dertien vervalste paspoorten zijn die zouden zijn aangemaakt door een achttienjarige stagiair. 

Het Openbaar Ministerie (OM) doet ook nog geen uitspraken over het onderzoek. Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt wel dat er geen andere medewerkers betrokken zijn bij de fraude.

Begin mei maakte de gemeente en het OM bekend dat een stagiair van de afdeling Burgerzaken bij de gemeente Utrecht ervan verdacht wordt dertien paspoorten te hebben vervalst. De stagiair had paspoorten aangevraagd waarbij pasfoto en handtekening niet bij de persoonsgegevens op het paspoort hoorden. De stagiair had de protocollen, werkwijzen en systemen omzeild en kon zodoende de vervalste paspoorten afgeven. Bij vier van de dertien gevallen was ook sprake van onregelmatigheden bij de betaling.

Aangifte

Het OM heeft onderzoek laten verrichten naar aanleiding van de aangifte. Het college is echter niet geïnformeerd over de strekking en de uitkomsten van het onderzoek. Ook de gemeente weet op dit moment dus niet waar de paspoorten zijn en wat de stagiair van plan was met de paspoorten. 

Wel laat de gemeente in de beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD weten dat uit eigen onderzoek is gebleken dat er geen andere medewerkers betrokken zijn bij de onregelmatigheden. Verdere duidelijkheid moet komen bij de behandeling van de zaak in de rechtbank.

Verklaring Omtrent Gedrag

Overigens kunnen stagiaires niet zomaar aan de slag bij de betreffende afdeling. Zo moest de stagiair een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen en zou hij een inwerktraject van enkele maanden hebben doorlopen. "Nieuwe medewerkers starten met het meekijken met verschillende ervaren medewerkers en gaan vervolgens onder toezicht van die medewerkers aan de balie werken." Na deze inwerkperiode gaan stagiairs zelfstandig aan de balie werken.