De gemeente Utrecht heeft ruimte gevonden voor 2.500 tijdelijke fietsparkeerplekken rondom Utrecht Centraal.

Dat staat in een commissiebrief gericht aan de raadscommissie voor Stad en Ruimte.

Op het Smakkelaarsveld op maaiveld bestaat de mogelijkheid om tijdelijk circa 1.500 extra stallingen te plaatsen. Een deel van die extra stallingen is gevonden door ongebruikte ruimte.

Ook kunnen bestaande stallingen beter worden gebruikt door dubbellaags te bouwen in plaats van enkellaags. Naar verwachting worden de stallingen medio juni gerealiseerd.

Daarnaast kunnen in de omgeving van de Catharijnesingel Zuid, op het oorspronkelijke Willemsviaduct, minimaal duizend tijdelijke fietsparkeerplekken worden gerealiseerd.

Deze laatste mogelijkheid wordt momenteel nader uitgewerkt en in juni afgestemd met de omgeving. Naar verwachting kan deze fietsvoorziening medio september 2015 worden gerealiseerd.

Vertraging

De gemeente had op de planning staan om medio 2014 een tijdelijke fietsparkeervoorziening van 3.000 stallingen op het Smakkelaarsveld te realiseren. Met deze tijdelijke fietsenrekken zou er voldoende fietsparkeercapaciteit zijn tot de opening fase 1 van fietsenstalling Stationsplein Oost.

Deze planning is vanwege een aantal redenen niet gehaald. Ten eerste zijn de procedures voor de omgevingsvergunningen niet afgerond als gevolg van lopende bezwaar- en beroepsprocedures.

Daarnaast is bij de uitwerking van het ontwerp een aantal technische risico’s geconstateerd en dat heeft vertraging opgelopen. De start van de realisatie van de 3.000 fietsparkeerplaatsen is nog steeds onzeker.