Kunstenaar Dries Verhoeven leeft vanaf donderdag tien dagen lang in een glazen huis op de Neude. Voor het project Wanna Play toont hij zijn activiteiten op het gebied van online daten. 

Alles wat in het glazen huis gebeurt is zichtbaar voor iedereen. Middels dating apps als Tinder en Grindr probeert Verhoeven mensen het glazen huis in te lokken om zijn niet seksuele-behoeften als pannenkoeken bakken of een potje schaken te vervullen.

Verhoeven wil op deze manier wil hij de invloed van het toenemende gebruik van dating-apps op het dieper menselijk contact onderzoeken. Met het project wil Verhoeven naar eigen zeggen "de status quo waarin we leven bevragen."  

Door mensen deelgenoot de maken van zijn project wil Verhoeven mensen uit hun nonchalance trekken en aan het twijfelen kan brengen. "Op straat communiceer ik met onvoorbereide voorbijgangers. Als ik iets voor hun neus zet dan kunnen ze besluiten of ze blijven staan of willen doorlopen. Op deze manier worden ze wakkerder, zijn ze medeplichtig aan hun eigen ervaring en gaan ze erover nadenken.”

Wanna play

Verhoeven legt uit dat de inspiratie voor Wanna Play ook in die richting lag. De invloed van onze toenemende aanwezigheid op het internet in de openbare ruimte waren voor hem het belangrijkste motief. 

"De vraag is wat dit voor gevolgen heeft voor dieper menselijk contact. Internet is een ruime, transparante aandachtsmachine en ik wil onderzoeken hoe we dat kunnen inzetten om ander menselijk contact te bereiken", zegt de kunstenaar. 

"Als we tien jaar verder zijn is de Smartphone de meest vanzelfsprekende plek waar we elkaar ontmoeten. De vraag is hoe we het middel dan kunnen inzetten, zonder dat we onszelf verliezen in continue zelfexposé", zegt Verhoeven. 

"Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het verslavend is te leven in de aandachtsmachine van dit soort Apps. Ik was vatbaar voor het schitterende monster van de continue seksuele belofte die hier schuilhoudt. Ik wil onderzoeken hoe je in die context op zoek kunt gaan naar andere vormen van intimiteit." 

Utrecht

Verhoeven voelt zich gesteund door Utrecht en is er naar eigen zeggen op zijn plek. "Het is een stad die vooruit denkt en weinig hangt in lange tradities. En het is natuurlijk een jonge stad die continu opzoek is naar verandering", zegt Verhoeven. 

"Mijn werk bevindt zich tussen de beeldende kunst en het theater. Ik ken maar weinig steden waar dat zo op zijn plek is als hier", concludeert hij.