De gemeente Utrecht houdt voet bij stuk en heeft besloten de standplaatsen voor woonwagens in Utrecht niet uit te breiden.

Dat heeft de gemeente in een brief aan de commissie Stad en Ruimte laten weten.

De argumenten van twee jaar geleden om niet verder uit te breiden zijn naar de mening van het college nog steeds geldig: de kosten van de aanleg en het beheer van de standplaatsen, mede ten gevolg van het relatief grote ruimtebeslag.

Ter vergelijking: het aantal sociale huurwoningen is sinds 2010 afgenomen met 3.000, terwijl er sindsdien geen standplaatsen zijn opgeheven.

Smoesjes

Woonwagenbewoner André van der Haar is het niet eens met de argumenten van de gemeente en vindt dat de gemeente alleen maar "smoesjes" gebruikt. 

"De gemeente zegt dat het teveel geld kost, terwijl wij duidelijk gevraagd hebben om een stuk grond dat we zelf kunnen aanleggen. De gemeente geeft aan dat er in 2004/2005 plaatsen zijn bijgekomen, maar die zijn gewoon verplaatst."

Hij vindt de vergelijking met sociale huurwoningen niet terecht: "Huurwoningen worden bijgebouwd en standplaatsen niet, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. De afgelopen tien jaar zijn misschien drie plaatsen vrijgekomen."

De gemeente stelt dat er momenteel 52 mensen op de wachtlijst staan en dat klopt volgens Van der Haar niet: "Ik denk dat het wel om 140 mensen gaat! De gemeente zegt dat we een kleine doelgroep zijn, terwijl wij met 700 man zijn en dat is veel."

Acties

Onlangs hebben enkele tientallen woonwagenbewoners actie gevoerd in het Stadskantoor voor uitbreiding van het aantal standplaatsen. 

De kritiek van de woonwagenbewoners richt zich op het tekort aan standplaatsen en de lange wachtlijsten. "Utrecht geeft aan dat het een stad is van mensenrechten, maar die rechten zijn blijkbaar niet van toepassing op ons", aldus Van der Haar. 

De woonwagenbewoners voeren al enkele weken actie en hebben onder andere een stuk grond bezet nabij het Maximapark om aandacht te vragen voor hun positie.

Uitsterfbeleid

GroenLinks, SP en D66 hebben over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W en het Nederlands Juristencomité voor de mensenrechten en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie zijn van oordeel dat de gemeente Utrecht een 'uitsterfbeleid' voert.

"De gemeente kan wel zeggen dat ze niet aan uitsterfbeleid doet, maar ik kan op deze manier niet onze cultuur doorgeven aan mijn kinderen en dan sterft onze cultuur uit", zegt Van der Haar.

Hij laat weten zich er niet bij neer te leggen: "Ik heb zojuist ook de brief gelezen en wij gaan eerst in overleg en dan verdere stappen ondernemen. Er moet iets gebeuren. Er komen meerdere acties en misschien ook heftigere."