De wijkraad Binnenstad heeft in een brief haar ongenoegen geuit over het ontwerp van bioscoop de Kade die in Wijk C moet komen. 

Volgens de wijkraad is er onvoldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van de omwonenden.

De stadsbioscoop moet met zeven of acht zalen een kleine tot middelgrote bioscoop worden, met een programma in het ‘artfilm’-segment. Het plan omvat ook een herontwikkeling van parkeergarage Paardenveld. Naast 750 stoelen is er ook ruimte voor horeca en ateliers.

Geluidsoverlast

De wijkraad vindt het plan niet goed doordacht: “Een goed woon- en leefklimaat is in ieder geval onvoldoende verankerd in de planregels. Er worden niet genoeg maatregelen genomen om geluidsoverlast uit de fietsenstalling te voorkomen.”

Deze fietsenstalling zal zowel overdag als ’s avonds gebruikt kunnen worden, volgens de wijkraad. “Aan de wens van een inpandige fietsenstalling is niet tegemoet gekomen en zijn er nauwelijks geluidswerende voorzieningen getroffen.”

Parkeerdruk

Ook zou er een gebrek zijn aan maatregelen om de parkeerdruk te verminderen. “Wijk C kent veel parkeerbezoekers van winkelpubliek, uitgaanspubliek en zakelijke bezoekers, die niet alleen bij volle parkeergarages een plekje op straat verkiezen.”

De wijkraad is van mening dat het ontwerpplan niet getuigt van een zorgvuldig ruimtegebruik. De raad doelt hiermee op de gevolgen voor de toekomst van andere bioscopen, zoals de City bioscoop in de Voorstraat. De wijkraad ziet graag de ‘grandeur’ van deze bioscoop terugkomen na het vertrek van de huidige exploitant Wolff.