Het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders wil werken aan een goed functionerende woningmarkt en het behoud van de stad als aantrekkelijke woongemeente. 

Dat komt naar voren tijdens het politieke debat over de Utrechtse Woonvisie in de commissie van Stad en Ruimte dat afgelopen week heeft plaatsgevonden

Wat het college met die verbeteringen voor ogen heeft, is opgesteld in de woonvisie ‘Actualisering woonvisie Utrecht’. In deze woonvisie ligt de focus op de huursector en dan met name op de sociale huursector. Het probleem van de betaalbaarheid voor huurders krijgt hierbij de meeste aandacht.

Senioren

Het CDA ziet graag dat er een soortgelijke Stichting Studenten Huisvesting (SSH) komt voor senioren. “De SSH doet het goed met studentenhuisvesting. Het aantal ouderen groeit de komende jaren, dus laten we kijken of dit ook kan voor ouderen”, aldus CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard.

De PvdA is zeker voor meer aandacht voor ouderen, maar niet in de vorm van een speciale woningcorporatie: “Allerlei organisaties in het leven roepen dat hoeft niet van mij. Er moet worden samengewerkt met zorg- en oudereninstellingen”, zegt PvdA-raadslid Bülent Isik. De partij vindt dat het college zich nu te veel richt op studenten en starters. Woningen zouden volgens hem juist levensloopbestendig moeten worden.

Verhuurdersheffing

De SP pleit om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. “De gemeentes, huurders en corporaties moeten de handen ineenslaan om de afbraak van de sociale huursector te keren”, aldus SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

D66 vindt niet perse dat het aantal sociale huurwoningen moet toenemen. De partij wil juist dat de bestaande voorraad moet worden vernieuwd. “Wat wij heel belangrijk vinden, is dat er meer investeringsruimte moet komen voor de corporaties door bijvoorbeeld het versneld verkopen van waardevol bezit”, aldus D66-raadslisd Maarten Koning.

Te duur

Raadslid Willem Buunk van de VVD: “Er zijn veel mogelijkheden voor het verkopen van huurwoningen aan huurders of beleggers. Vooral in de wijken Binnenstad en Oost zijn veel woningen te duur voor beheer door de woningcorporaties en hebben huurders veelal inkomens die hen in staat stellen om hun huurwoning te kopen.”

Het geld dat daarmee vrijkomt, moeten de woningcorporaties volgens de VVD gebruiken voor het renoveren van de sociale huurwoningen, zodat die in fatsoenlijke staat beschikbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen.

Op 4 juni vindt een gemeenteraadsvergadering plaats over dit onderwerp. De concrete ‘prestatieafspraken’ volgen pas in het najaar.