Utrecht is zes plekken gestegen op de Misdaadmeter van het AD, de ranglijst van onveiligste gemeenten van Nederland.

Ondanks dat in Utrecht de criminaliteit op bijna alle meetpunten van de AD Misdaadmeter van vanochtend is gedaald, is de stad wel 6 plekken gestegen op deze ranglijst en staat nu negende. Vooral auto-inbraken blijken een...

Utrecht staat nu op nummer negen. Dat komt vooral door de toename van het aantal autoinbraken. Die namen met acht procent toe.

Amsterdam is nog altijd de meest onveilige gemeente van het land gevolgd door Maastricht en Rotterdam. Het totaal aantal delicten in Utrecht is het afgelopen jaar, net als in bijna het hele land, afgenomen.

In Utrecht nam dit echter minder af dan in andere steden. Opvallend is dat het aantal geweldsdelicten ‘spectaculair’ is gedaald met ruim een derde.

Woninginbraken

Ten opzichte van 2013 is in Utrecht alleen 'diefstal uit auto' toegenomen van 5.038 naar 5.474. Diefstal van de auto zelf blijft ongeveer gelijk met 563 gevallen. Daarnaast valt het vooral op dat de woninginbraken flink zijn gedaald met 158 gevallen minder dan vorig jaar. Ook het zakkenrollen is met 350 gevallen minder dan vorig jaar opvallend gedaald.

Het aantal mishandelingen, vernielingen en overvallen zijn ongeveer gelijk gebleven. De bedreigingen en straatroven zijn dan weer wel gedaald met respectievelijk met 11,8 en 21, 3 procent.