Bewonersplatform De Bundeling wil aanschuiven bij de gesprekken tussen wethouder Paulus Jansen en de woningcorporaties. Dat schrijven zij in een brief aan de wethouder.

Nieuwe wetgeving zou volgens De Bundeling dit mogelijk maken.

De Bundeling, koepel van huurdersverenigingen, spreekt nu al regelmatig met de wethouder en woningcorporaties over woonvraagstukken. De huurdersverenigingen hebben vorige week aan De Bundeling gevraagd om ook mee te praten op stedelijk niveau over de zogeheten prestatieafspraken.

Daarin leggen de gemeente en corporaties vast wat zij de komende jaren gaan doen en hoe. Speerpunt voor huurders is dat wonen in de stad betaalbaar moet blijven.

Duurzaam

Het betaalbaar houden kan volgens De Bundeling alleen als er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook zou er aan de energiezuinigheid van de woningen moeten worden gewerkt.

Tot zover lopen de wensen van de huurderskoepels parallel aan die van de gemeente, die in haar 'Woonvisie' ook betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid als prioriteiten stelt.

Uitvoering

"Maar voor huurders kan dit alles niet los gezien worden van medezeggenschap", aldus voorzitter Miriam Sterk van De Bundeling. "Het zal er immers om spannen hoe het gemeentelijk woningbeleid de komende jaren wordt uitgevoerd."

"Door de verhuurdersheffing van het Rijk zien corporaties minder mogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw. Ze springen er financieel beter uit als ze woningen verkopen of verhuren in de geliberaliseerde sector. In dat spanningsveld moeten huurdersorganisaties op het vinkentouw blijven zitten. Ook op het stedelijk niveau", stelt Sterk.