Enkele tientallen woonwagenbewoners hebben donderdagmiddag actie gevoerd in het Stadskantoor tegen het volgens hen slechte woonwagenbeleid van de gemeente Utrecht. 

Burgemeester Jan van Zanen kwam naar beneden om een klein groepje uit te nodigen voor een gesprek.

De kritiek van de woonwagenbewoners richt zich op het te kort aan standplaatsen en de lange wachtlijsten die daaruit voortvloeien. Vooral jongeren zouden hiervan de dupe zijn. "Het kan zo niet langer. Utrecht geeft aan dat het een stad van de mensenrechten is, maar die rechten zijn blijkbaar niet van toepassing op ons woonwagenbewoners", aldus woonwagenbewoner André van der Haar.

De woonwagenbewoners voeren al enkele weken actie. Zo hebben ze onder meer een stuk grond bezet nabij het Maximapark om aandacht te vragen voor hun positie. Op die plek bivakkeren de veelal jonge woonwagenbewoners in caravans.

Tientallen woonwagenbewoners protesteren in Stadskantoor Utrecht

Door de schaarste aan woonwagenplekken wonen veel jonge woonwagenbewoners nog bij hun ouders thuis en staan ze al jarenlang op de woonwachtlijst. In andere steden zouden extra plekken worden vrijgegeven, maar in Utrecht niet. In de praktijk zouden daarom bijna geen standplaatsen vrijkomen en moeten meerdere gezinnen in een woonwagen wonen.

SP, GroenLinks, en D66 hebben over het onderwerp al schriftelijke vragen gesteld. In deze vragen wordt aangehaald dat de woonwagenbewoners spreken van een 'uitsterfbeleid' van de gemeente. Van der Haar: "Ik kan op deze manier onze cultuur niet doorgeven aan mijn kinderen. Op deze manier sterft onze cultuur uit."