CDA-Utrecht wil een effectieve aanpak tegen de  huisjesmelkers in de Domstad. "We willen dit soort lieden niet in onze stad en daarom moeten we ze met alle mogelijke middelen bestrijden."

Dat zegt Bert-Jan Brussaard van de CDA-fractie.

Door de stijgende vraag naar studentenwoningen, worden studenten steeds vaker uitgebuit door pandjesbazen. "We willen dit soort lieden niet in onze stad en daarom moeten we ze met alle mogelijke middelen bestrijden!"

Het CDA pleitte gistermiddag tijdens een commissievergadering voor structurele huisvestingsmogelijkheden voor studenten en een structurele jacht op huisjesmelkers. De partij maakt zich zorgen over het tijdelijke karakter van een aantal locaties waar studenten worden gehuisvest en wil veel meer inzetten op een structureel aanbod van studentenkamers.

Tijdelijk

Als de tijdelijke studentencomplexen in de toekomst worden opgeheven, doen zich weer dezelfde problemen voor."Deze tijdelijke oplossing voor het tekort aan studentenkamers, mag de raad en het College niet in slaap sussen. De huisjesmelker ligt op de loer."

"Huisjesmelkers zijn funest voor de aantrekkelijkheid van Utrecht en moeten worden aangepakt", aldus Brussaard. De herziene Woningwet biedt de mogelijkheid om huisjesmelkers hard te treffen.

Boete

Middels een escalatieladder heeft de gemeente diverse instrumenten in handen. Van het opleggen van een boete tot in het uiterste geval de onteigening van een pand. Het CDA vroeg expliciet aan de wethouder om meer inzet op meer structurele studentenhuisvesting en huisjesmelkers aan te pakken.