Er zijn in totaal 85 zienswijzen ingediend over de omgevingsvergunning die de Motorcrossvereniging Utrecht heeft ingediend.

Van de 85 zienswijzen zijn er 23 waarin steun voor de club wordt uitgesproken. Dat laat de gemeente desgevraagd weten. 

Motorcrossvereniging Utrecht heeft een stuk terrein aan de Isotopenweg op het industrieterrein Lageweide ingericht als crossterrein. Enkele bewoners van Zuilen klagen echter over geluidsoverlast. Milieugroep Zuilen neemt hierin het voortouw en ageert al langer tegen de vereniging.

De motorcrossvereniging heeft onlangs een vergunning aangevraagd waarmee het mogelijk moet worden om vaker te crossen. Milieugroep Zuilen vreest nu een toename van de overlast. In 2014 zijn er 26 klachten binnengekomen, maar dit is volgens de milieugroep "het topje van de ijsberg"

Weigeren

De groep heeft echter ook vernomen dat de gemeente de aangevraagde vergunning lastig kan weigeren, omdat die zou passen binnen de toegestane geluidsproductie die alle bedrijven op Lage Weide gezamenlijk mogen maken. Via bepalingen in het huurcontract zou de gemeente nog wel kunnen optreden.

Om hun eis kracht bij te zetten riep de Zuilense milieugroep belanghebbenden op om een zienswijze in te dienen over de aangevraagde vergunning. De gemeente laat nu weten dat er in totaal 85 zienswijzen zijn binnengekomen 23 hiervan zijn steunbetuigingen aan de crossvereniging.