Utrechters moeten te lang wachten voor zij bij de gemeente terecht kunnen. De gemeente heeft met spoed een actie ingezet om meer balies en mensen beschikbaar te stellen voor het loket Burgerzaken.

De gemeente heeft als eigen servicenorm gesteld dat Utrechtse burgers binnen vijf werkdagen op afspraak moeten kunnen komen. In de eerste maand na de verhuizing naar het nieuwe Stadskantoor werd deze norm niet gehaald. 

Op dit moment maken per week ongeveer vierduizend bezoekers een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Dit is zowel in het Stadskantoor als in Wijkcentrum Vleuten - de Meern. Het overgrote deel, ongeveer 2.500 bezoekers per week, maakt een afspraak voor het aanvragen en afhalen van reis- en identiteitsbewijzen.

Van de vierduizend bezoekers maken gemiddeld 130 bezoekers een afspraak zonder op hun afspraak te verschijnen. Daarnaast ontvangt de gemeente gemiddeld 175 bezoekers zonder afspraak. In deze categorie komen 55 personen voor een spoedaanvraag.

Coulanceregeling

Spoedaanvragen vallen onder de zogenoemde coulanceregeling en worden nog dezelfde dag geholpen. De overige 120 bezoekers die zonder afspraak komen vallen niet onder de coulanceregeling.

In november en december zou de norm wel gehaald zijn, op enkele uitzonderingen na. De afgelopen maanden is er echter weer een toename van normoverschrijdingen.

Het is niet ongebruikelijk dat het tien werkdagen duurt voordat je bij de gemeente terecht kan voor het aanvragen van een paspoort, ook voor het ophalen van een reis- en identiteitsbewijzen moet weer een afspraak worden gemaakt en zodoende kan dat ook weer tien werkdagen duren.

Tevreden

Wethouder Geldof laat echter weten dat veel Utrechters wel tevreden zijn over de invoering van het op afspraak werken. Toch gaan de meeste signalen over het niet behalen van de gestelde normen voor het maken van afspraken en de wachttijden, die alsnog kunnen oplopen tijdens de afspraak.

De gemeente gaat nu de systemen verder verbeteren. Met de ervaring die is opgedaan kan nu beter ingespeeld worden op drukkere momenten. Zo moeten er nu sneller balies en mensen beschikbaar zijn wanneer dat nodig is om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.