Dit jaar zullen weer honderden kinderen niet naar hun favoriete middelbare school kunnen. Te veel leerlingen willen naar dezelfde school en daarom moet er geloot worden.

Vorig jaar waren er nog protesten tegen deze situatie. In totaal gaat het om 246 leerlingen die buiten de boot vallen. 

Deze voorlopige cijfers zijn deze week gepubliceerd door POVO, een organisatie die de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs in Utrecht realiseert. "We hebben een systeem dat zo eerlijk mogelijk is. Het is nu eenmaal zo dat je nooit honderd procent aansluiting hebt tussen vraag en aanbod", aldus Bram Donkers van POVO.

Het aantal leerlingen dat dit jaar niet in aanmerking komt voor de gekozen school ligt hoger dan vorig jaar. Dat heeft volgens Donkers twee redenen: “De stad groeit en dat betekent dat er meer kinderen zijn. Daarnaast hebben we te maken met de populariteit tussen scholen. Dat is niet altijd te voorspellen, maar we proberen er zo goed mogelijk rekening mee te houden." Dit jaar is vooral het Gerrit Rietveld College populair.

Centrale loting

Tot 9 april kunnen de kinderen zich aanmelden en op 10 april vindt de centrale loting van de eerste rond plaats. De aantallen per school kunnen nog veranderen: "De ervaring leert dat er nog veel kan veranderen. Scholen maken soms de klassenindeling net iets anders, er worden toch nog aanmeldingen ingetrokken, Utrechtse kinderen kijken naar scholen buiten de stad en andersom ook. Ik kan in ieder geval garanderen dat alle leerlingen een plek krijgen op een middelbare school die aansluit op het onderwijsniveau", aldus Donkers.