Een deel van de nieuwe woonwijk die moet komen bij de 2e Daalsedijk wordt autoluw. Zo komen er bijvoorbeeld weinig parkeerplaatsen en goede fietsverbindingen richting de binnenstad.

Donderdagavond werd tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie aangenomen om de autoluwe wijk mogelijk te maken.

Een meerderheid van de raad stemde in met de motie van GroenLinks, Student & Starter en de Partij voor de Dieren (PvdD).

Verkeersdruk

Een meerderheid van de partijen is van mening dat de verkeersdruk op de omliggende wegen een beperkende factor is in het aantal woningen dat in het gebied gerealiseerd kan worden. Bovendien zou de ontwikkeling van parkeerplaatsen erg duur zijn.

Ook zouden steeds meer Utrechters bewust geen auto hebben. “Laten we hier iets heel nieuws doen: een autovrij gebied voor al die Utrechters die geen auto hebben en dus ook geen autoasfalt voor hun deur willen”, aldus GroenLinks-raadslid Brechtje Paardekooper.

Energiezuinige woningen

Bij het voormalige industriegebied bij de 2e Daalsedijk moet een volledig nieuwe buurt komen met maximaal 1.200 energiezuinige woningen.

In februari is de ontwikkelvisie voor de herontwikkeling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het terrein moet volgens het college onder meer veel groenvoorzieningen en culturele 'hotspots' krijgen.