Er is geen geld beschikbaar voor de herinrichting van het Domplein. De gemeente Utrecht laat weten dat het plein niet volledig op de schop gaat, wel worden er enkele kleine aanpassingen gedaan.

Verschillende belanghebbenden hadden hierom gevraagd, zij zien graag het  verblijfsgenot van bezoekers vergroot worden. 

Vorig jaar is er meerdere malen overleg geweest tussen de gemeente en belanghebbende partijen, zoals 'Dom under' en andere exploitanten, over het Utrechtse plein.

Ze kwamen echter tot de conclusie dat voor het bereiken van een gedeelde visie een uiterst complex proces nodig is, omdat het Domplein niet alleen belangrijk is voor de directe gebruikers maar voor de hele stad.

Geld

Op dit moment is er geen geld beschikbaar bij de gemeente voor het opstellen van een dergelijke visie en de mogelijke herinrichting van het plein die daaruit voortkomt.

Wel worden er enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, zo gaan de horeca-eigenaren hun terrassen en luifels opfrissen, zal een gedeelte van de Korte Nieuwstraat opnieuw bestraat worden en zal er een dynamisch afsluitsysteem komen tegen sluipverkeer.