De Utrechtse raadsleden Rajkowski (VVD) en Metaal (CDA) hebben schriftelijke vragen over de samenwerking tussen de gemeente en de Social Cannabis Club Utrecht om tot gereguleerde wietteelt te komen. 

Aanleiding is een artikel van de Telegraaf met daarin informatie over de communicatie tussen de gemeente en SCU.

In de communicatie verwijt een bestuurslid van de stichting SCU, wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid van “wispelturigheid en “inconsistentie”. De beschuldigingen volgden op het besluit van de wethouder om een beroepszaak te stoppen waardoor de komst van een Utrechtse club voor wietteelt niet langer mogelijk is.

De wietclub moest het mogelijk maken om onder toezicht van de gemeente legaal wiet te kweken. SCU vindt dat er doorgegaan moet worden met de procedure en eist daarvoor een topadvocaat op kosten van de gemeente. 

Onverstandig en onwenselijk

Het CDA en de VVD vinden experimenten met de regulering van cannabis echter onverstandig en onwenselijk. Beide fracties zijn van mening dat experimenten met de regulering van cannabis in strijd zijn met de wet en de internationale verdragen die Nederland gesloten heeft. 

De raadsleden zijn daarom verbaasd over de hoge eisen van de wietclub. Ze vragen zich af waarom het college er nog steeds voor kiest om geld in dit “kansloze” project te stoppen. Bovendien willen de raadsleden dat het college de gemeenteraad actiever informeert over de communicatie tussen de partijen.