De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) betrekt vanaf 2016 een groot deel van de Pastoe-fabriek in de Utrechtse wijk Hoograven. ​HKU wordt huurder van de gehele eerste verdieping en het grootste deel van de begane grond van de fabriek.

Afgelopen week hebben de HKU en de eigenaren van de fabriek daartoe een huurovereenkomst getekend.

De HKU zal in de Pastoe-fabriek opleidingen op het gebied van beeldende kunst huisvesten. Ook zal er onderwijs worden gegeven aan studenten in andere richtingen. Het is de bedoeling dat er op de nieuwe locatie 'cross-overs' worden gezocht tussen de opleidingen.

Ook wordt de samenwerking met de creatieve industrie opgezocht. Daarom komt er in de Pastoe-fabriek ruimte voor start-ups. Op de tweede verdieping is plek voor bestaande bedrijven op het gebied van onder meer vormgeving, architectuur, (digitaal) ontwerpen, reclame en communicatie.

Stadscampus

HKU zal gefaseerd gebruik gaan maken van de beschikbare ruimte. De eerste verdieping zal vanaf 1 januari 2016 in gebruik worden genomen en de begane grond na vertrek van Pastoe, in de tweede helft van 2016.

De HKU vestigt op termijn al zijn opleidingen in of rond het centrum van Utrecht. De Hogeschool wil op die manier een ‘stadscampus’ realiseren, met alle culturele en grootstedelijke voorzieningen op loop- of fietsafstand van de onderwijsfaciliteiten.