De Wijkraad Zuidwest adviseert het college van Utrecht op zoek te gaan naar alternatieven om de Verkeerstuin Utrecht na 1 januari 2016 toch open te houden.

Voor de Verkeerstuin in fietsstad Utrecht ziet de wijkraad nog mogelijkheden en vreest dat bij sluiting ervan het gebied gaat verloederen.

De Verkeerstuin zal bij een sluiting ongebruikt en onbeheerd zijn met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in dit deel van park Transwijk. Er zijn wel degelijk kansen voor de Verkeerstuin vindt de wijkraad. Ze geven het college dan ook drie alternatieven voor tegen de sluiting.

Zo zou de locatie beheerd kunnen worden door bewoners of vrijwilligers. Kinderen die de nabijgelegen kinderboerderij bezoeken zouden ook gebruik moeten kunnen maken van de Verkeerstuin, stelt de wijkraad.

Het bedrag van 180.000 euro dat is gereserveerd om de Verkeerstuin te sluiten kan volgens de raad beter gebruikt worden als investering. De locatie wordt gebruikt om kinderen op een veilige manier kennis te laten maken met het drukke stadsverkeer.

Onbegrip

"Op dit moment worden in Utrecht allerlei initiatieven gestart om Utrecht de beste fietsstad te maken en wordt er ingezet om kinderen meer in beweging te krijgen", stelt de wijkraad.

"Het besteden van geld aan deze initiatieven aan de ene kant maar het sluiten van de Verkeerstuin, dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid van de fietsstad Utrecht, aan de andere kant begrijpt de wijkraad niet. Het moet mogelijk zijn om budget uit deze initiatieven te vinden voor de Verkeerstuin."