Steeds meer huurders van sociale huurwoningen in Utrecht trekken hun woonlasten niet meer. Dat blijkt uit een onderzoek van SP.

SP Utrecht heeft onderzocht wat de consequenties zijn van het huidige huurbeleid voor huurders van sociale woningen in Utrecht. Dat hebben zij gedaan met een huis-aan-huis-enquete en een meldpunt op de website van SP Utrecht.

In totaal zijn er 110 reacties verzameld. De bevindingen zijn terug te vinden in het rapport ‘Huur te duur’ dat dinsdag werd overgedragen aan wethouder Paulus Jansen.

Met dit rapport hoopt de SP Utrecht de regeringspartijen tot inkeer te brengen.

Maximale huurstijging

In het rapport staat dat verhuurders vaak de maximale huurstijging toepassen. Bij bewonerswisseling is dat zelfs meer.

SP roept op tot een stop op huurverhogingen voor gezinnen met een minimuminkomen en een huurmatiging over de hele sector. De huurstijgingen bedragen in 2015 tussen de 2,5 procent en 5 procent. 

Uit het rapport zijn verschillende conclusies getrokken; zo bestaat het inkomen voor een te groot deel uit woonlasten, hebben huurders minder te besteden en wordt er huurverhoging toegepast op voor de sloop genomineerde woningen en woningen, waarbij onderhoud uitblijft.