Omwonenden van het bedrijventerrein de 2e Daalsedijk zijn boos op de gemeente. In de toekomstvisie voor het terrein is geen ruimte voor hun inbreng.

Voor het buiten gebruik gestelde bedrijventerrein de 2e Daalsedijk is een ontwikkelvisie samengesteld. Het gebied wordt groener, behoudt karakteristieke gebouwen, krijgt niet te dichte of te hoge bebouwing en er komt een mix van wonen, werken en cultuur.

Ondanks deze op papier goede voorwaarden voor een leefbaar gebied, zijn de omwonenden boos omdat er niks is gevraagd aan hen.

Het bedrijventerrein is in beheer van de NS en deze partij heeft de visie grotendeels samengesteld zoals deze nu door het college van B&W is overgenomen.

"Bewoners uit de Daalsebuurt voelen zich niet gehoord door de NS in het opstellen van een ontwikkelvisie voor de Spoorzone 2e Daalsedijk. Ze zijn het ook niet eens met die visie",laat bewoner Gert Dijkstra weten.