De overlast en problemen in de Breedstraatbuurt in het centrum van Utrecht nemen af. Wel voelen burgers zich nog wel eens onveilig. 

Dat meldt de gemeente Utrecht. 

Enkele jaren geleden kwam de Breedstraatbuurt in het nieuws vanwege overlast van coffeeshops, geluid, criminaliteit en overlast van de prostitutiezone. 

De gemeente startte daarom in 2008 met een buurtaanpak om de overlast op termijn terug te dringen. De meest recente cijfers laten zien dat de aanpak zijn vruchten afwerpt, maar de gemeente benadrukt dat de intensieve inzet nodig blijft moet worden. Er blijft extra inzet van politie en er worden dealers bijvoorbeeld hard aangepakt. 

Daling

Sinds de eerste overlastmeting in 2009 is er een aanmerkelijke daling van diverse vormen van overlast in de buurt. Dat geldt vooral voor jongeren op straat, prostitutie en overlast van drugsgebruik. Overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen is de laatste twee jaar wel toegenomen.  

Vrijwel alle bewoners, 97 procent, geven aan dat ze prettig wonen in de buurt. Maar uit de cijfers blijkt ook dat 41 procent van de bewoners zich wel eens onveilig voelt. 

Het is de vierde keer dat de gemeente een meting laat uitvoeren over de overlast in de buurt.