De familie De Wijkerslooth de Weerdesteijn heeft het schilderij ‘De verkoop van Jozef’ uit 1629 van kunstenaar Lambert Jacobsz geschonken aan ​Museum Catharijneconvent. 

De familie heeft het schilderij geschonken, omdat het past in de museumcollectie en valt binnen het aandachtsgebied van het museum.

Het museum was nog niet in het bezit van een schilderij met een dergelijk onderwerp en is de familie dan ook zeer dankbaar. “Het is een zeer welkome aanvulling op de collectie", laat het Catharijneconvent weten. 

Het werk van Jacobsz kan worden verdeeld in drie groepen. Het Catharijneconvent had al werken van twee groepen in de collectie. Het geschonken stuk valt onder de kleinfigurige bijbelvoorstellingen, waarvan het museum nog geen voorbeeld in de collectie had.

Het museum is in het bezit van meerdere schilderijen van deze pre-Rembrandtisen die zich kenmerken in doorgaans kleurige historiestukken met ongewone thema’s. Het schilderij van Lambert Jacobsz vormt daarop een aanvulling.