Het Utrechtse college ziet geen aanleiding om de aanleg van de koeienbrug te heroverwegen. GroenLinks raadslid Brechtje Paardekooper laat het daar niet bij zitten en is vastbesloten om vervolgstappen te ondernemen.

GroenLinks is tegen de bouw van de geplande koeienbrug in Amelisweerd. Ondanks kritiek van de gemeenteraad wil VVD-wethouder Geldof de bouw voortzetten.

"De wethouder heeft niet duidelijk gemaakt waarom die brug nodig is. Bovendien zien wij niet in waarom een privébrug van gemeenschapsgeld betaald zou moeten worden", aldus Paardekooper dinsdag.

Boer Van Dijk uit Amelisweerd heeft een nieuwe melkstal gebouwd en de koeienbrug is nodig om een deel van zijn koeien te verplaatsen van het weiland aan de zuidkant van de Kromme Rijn naar de melkstal.

Tot nu toe molk Van Dijk de koeien ’s zomers in de wei en nu kan dat het hele jaar in de nieuwe melkstal. De koeien lopen zelf naar de stal, worden gevoerd, lopen dan naar de melkinstallatie en vervolgens via de brug naar de wei.

GroenLinks heeft samen met PvdA, SP, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht schriftelijke vragen over de bouw van de brug gesteld. Zo vragen zij aan het college hoe de kosten van de brug (drie ton) en de negatieve gevolgen voor het landschap worden terugbetaald. 

Behoud

De brug en de stal zullen samen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de landbouw op de landgoederen, stelt het college naar aanleiding van de schriftelijke vragen.

Naast het behoud van de landbouw op de landgoederen zal ook het beheer van het cultuurhistorisch landschap inclusief de belevingswaarde van boerenbedrijvigheid, koeien in het landschap en fruitteelt worden behouden. Daarnaast zal het dierenwelzijn worden verhoogd en is de bijdrage bevorderend voor de toekomst van de landbouw als duurzaam bedrijf.

Voor Paardekooper is er na de antwoorden op de schriftelijke vragen nog onduidelijkheid: "Uit de antwoorden wordt voor mij niet duidelijk waarom het nodig is om zo'n grote brug te bouwen en daarmee de bedrijfsuitbreiding van één boer mogelijk te maken. Bovendien: ik kan me voorstellen dat er veel Utrechtse ondernemers met scheve ogen naar deze subsidieverstrekking kijken."