Raadslid Maarten Koning van de Utrechtse D66-fractie heeft maandag schriftelijke vragen gesteld over de illegale onderhuur van sociale huurwoningen in de stad. 

De partij vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen illegale onderhuur in Utrecht en dat de omvang ervan beter in kaart moet worden gebracht.

In Utrecht zijn meer dan 40.000 sociale huurwoningen. Het is onbekend hoeveel daarvan illegaal onderverhuurd worden. D66 vraagt daarom inzicht in de illegale onderhuur, de huidige aanpak en naar het beleid van de in Utrecht actieve corporaties ten aanzien van illegale onderverhuur.

Meerdere nadelen

Sociale huurwoningen moeten beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen die deze volgens de regels toegewezen hebben gekregen.

De illegale onderhuur brengt meerdere nadelen met zich mee. Op financieel gebied is dit nadelig voor de Utrechtse woningmarkt. De huurder ontvangt huursubsidie en verhuurt de woning daarnaast vaak voor een hogere prijs.

Daarnaast hebben de nieuwe bewoners minder verantwoordelijkheid voor hun omgeving en binden ze minder met de andere bewoners.