Een Utrechtse student heeft gisteren een open sollicitatiebrief verstuurd naar het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht.

De Universiteit van Amsterdam heeft donderdag toegezegd een student-lid in het CvB te zullen opnemen, nadat driehonderd studenten het Maagdenhuis hadden bezet. De studenten eisten meer transparantie en inspraak.

In Utrecht heeft Isabelle Beelen van VIDIUS in een open sollicitatie nu ook aandacht gevraagd naar de functie van student-lid van het CvB. Haar brief is te lezen op het Universiteitsmagazine DUB.

Zelf vindt ze de functie enorm mooi, maar zegt ze niet direct persoonlijk student-lid te willen worden. "Wij geloven dat een student-assessor in het CvB de kloof tussen het CvB en de studenten zal verkleinen en een democratischer proces van beleidsvorming zal aansturen."

Democratisch

"De student kan constructief meedenken over de plannen terwijl ze nog gevormd worden", zegt Beelen als voorzitter van de studentenunie VIDIUS. "Het is de bedoeling dat we in ieder geval aandacht vragen voor deze functie. Wie het vervolgens zal worden weten we nog niet."

"Op de Universiteit Utrecht zitten nu al studenten in de faculteitsbesturen en dit wordt door alle partijen als zeer prettig ervaren. Wel vinden we het van belang dat deze student verkozen wordt door zijn medestudenten, zodat de democratie gewaarborgd blijft en hij of zij echt kan spreken voor de studenten."