Staatssecretaris Teeven heeft donderdag in een gesprek aan wethouder Margriet Jongerius toegezegd een vaste vergoeding per uitgeprocedeerde asielzoeker te gaan betalen.

De wethouder ging vandaag weer in gesprek over de inhoud van de financiële tegemoetkoming. In januari ging de staatssecretaris al overstag en besloot hij tijdelijk mee te gaan betalen aan de opvang. Er was toen echter nog geen duidelijkheid over de invulling van deze tijdelijke regeling.

Staatssecretaris Teeven heeft toegezegd dat er nu een vaste vergoeding komt per uitgeprocedeerde asielzoeker, per nacht. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 17 december 2014.

De exacte hoogte van de vergoeding is nog onderwerp van bespreking en wordt in een vervolgoverleg met de Vereniging Nederland vastgesteld.

Organisatie

De gemeente Utrecht spendeert momenteel zo’n 1,8 miljoen euro per jaar aan de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde vluchtelingen. In totaal zijn er 174 opvangplekken in de stad. Op dit moment vangt Utrecht 150 mensen per nacht op.

Gemeenten moeten daarnaast alle personen registreren met een vreemdelingennummer om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.