De Raad van State heeft dinsdag de schorsing die gold voor de bouwwerkzaamheden rond de Bijenkorf opgeheven. 

De verbouwingsstop was ingesteld omdat niet duidelijk was of er voldoende parkeerplekken bij zouden komen.

De opgeheven schorsing kan wel opnieuw van kracht worden als de rechterlijke uitspraak bij de bodemprocedure die loopt naar de zaak anders uitwijst. De kans daarop lijkt echter klein nadat twee weken geleden Corio al aangaf een akkoord te hebben bereikt met de Bijenkorf over het aantal parkeerplaatsen.

Het Wijk C-Komitee trekt zijn bezwaar bij de Raad van State niet in. Het Komitee maakt zich vooral druk om een verslechtering van de luchtkwaliteit en het tekort aan fietsparkeerplekken. De definitieve uitspraak in de bodemprocedure is 5 maart.