De gemeente Utrecht gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de gemeente onterecht twee bedrijven op de zwarte lijst zou hebben gezet.

De twee bedrijven mochten van de gemeente geen kans meer maken op aanbestedingen omdat ze ernstige beroepsfouten zouden hebben gemaakt, de rechter is het hier niet mee eens.

Eind oktober liet de gemeente weten dat twee ambtenaren ontslagen waren bij de Utrechtse Vastgoed Organisatie. Ook werd er besloten om drie bedrijven uit te sluiten van lopende en toekomstige aanbestedingen.

Deze besluiten waren genomen na een onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche. Een ondernemer stapte namens twee bedrijven naar de rechter omdat hij het niet eens was met het besluit.

Deze ondernemer had een lening verschaft en zou een laptop geleend hebben aan twee ambtenaren. De gemeente ziet dit als een ernstige beroepsfout die de integriteit van de ambtenaren zou schenden.

Voordeel

De rechter vindt echter dat de gemeente onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de bedrijven dit deden om er voordeel uit te halen. De lening zou gegeven zijn als vriendschappelijke dienst als privé persoon en niet als bedrijf.

Daarom zou er geen sprake zijn van een ernstige beroepsfout. Ook wat betreft de laptop was de rechter van mening dat er geen ernstige fout is gemaakt omdat niet vaststaat dat de computer ook daadwerkelijk geleverd is.

De gemeente geeft aan dat de gedachtegang van de rechter niet uit te leggen is aan de eigen medewerkers.