De gemeente Utrecht wil daklozen met meervoudige problemen onder gaan brengen in een tijdelijke voorziening aan de Heijcopperkade in de polder Rijnenburg. 

Het gaat om mensen met een combinatie van problemen zoals verslaving, psychische en maatschappelijke problemen. Ook zouden er plekken moeten komen voor ex-misdadigers. 

In de huidige opvang is er namelijk een groep mensen die zoveel verschillende problemen heeft dat ze voor frictie zorgen in de huidige hostels. De locaties zijn onvoldoende ingericht voor mensen die naast verslavingen ook te maken hebben met andere problemen. 

Voor deze mensen wil de gemeente kleinschalige en beschermde opvang bieden. “Door de diverse problematiek en lichte verstandelijke beperking zijn ze extra kwetsbaar in de grote stad”, staat geschreven in een brief van het college aan de raad. 

Opzet

De opvang moet zo’n 20 plaatsen gaan tellen in een semi-gesloten setting. Van de 20 plekken zijn er 12 bestemd voor mensen die moeilijk plaatsbaar zijn in andere locaties. Drie plekken zijn gereserveerd voor mensen die met justitie in aanraking zijn geweest en de overige plekken worden ingezet voor crisisopvang. 

Het college gaat nu de mogelijkheid van een tijdelijke vestiging voor deze opvang onderzoeken. De gemeente wil het bestemmingsplan tijdelijk aanpassen, in eerste instantie voor vijf jaar, oplopend tot maximaal tien jaar.