De ondergrondse containers voor plastic, papier en glas zijn regelmatig niet toereikend voor al het afval dat Utrechters willen weggooien. Het gevolg is dat mensen de rotzooi vaak naast de containers neerzetten waardoor de straat vervuilt.

Verschillende politieke partijen willen een oplossing.

Via verschillende kanalen wordt er geklaagd over de overvolle afvalcontainers. Ook bij DUIC kwamen er meldingen binnen van bewoners. Alle meldingen zijn aanleiding voor diverse partijen om aan de bel te trekken bij de gemeente.

Het probleem speelt al langer. In december vorig jaar vroeg Eva van Esch van de Partij voor de Dieren al opheldering over de volle ondergrondse afval container op het Lepelenburg. De partij liet toen weten geschrokken te zijn van de opstapeling huisvuil. De gemeente gaf toen ook toe dat er vaker problemen zijn met volle containers.

Smaragdplein

Ook D66 verdiepte zich in het onderwerp. "Via email, Facebook en Twitter ontving de fractie klachten over volle containers, bijvoorbeeld aan de Van Noortstraat, rondom het Smaragdplein en aan de Blauwkapelseweg." 

Twee weken geleden stelde raadslid Martijn Sienot schriftelijke vragen over de rotzooi. Hij wil onder andere weten of de containers vaker geleegd kunnen worden en of er geen speciaal telefoonnummer kan komen zodat burgers kunnen melden dat een container geleegd moet worden. Het college heeft op deze vragen nog geen antwoorden gegeven.

Oplossing

Deze week haakte ook GroenLinks aan. "Ik verzoek de wethouder met klem om met oplossingen te komen die op zeer korte termijn in te voeren zijn", aldus raadslid Monique Bollen. "Er is een structureel probleem bij de afvalscheidingsstations."

"Het is steeds vaker gemeengoed dat er rijen flessen rond de glasbak staan, en dozen vol karton bij de papierbak. Dit motiveert mensen toch niet om hun afval te scheiden? Los van de troep, dit is ook gewoon een dienst waar Utrechters voor betalen."

Melding

Bollen vindt ook dat er meer gedaan moet worden met meldingen van volle containers. "Ik hoor vaak dat mensen zich melden bij de gemeente als een container vol zit, maar met zo’n melding wordt gewoon een dag of twee niets gedaan."

Dit zou volgens haar dan ook een eerste stap moeten zijn: zodra er een melding binnenkomt, moet een container binnen afzienbare tijd geleegd worden. Er moet wat haar betreft tegelijk gewerkt worden aan een meer structurele oplossing: perscontainers en containers die automatisch melden hoe vol ze zijn.