De gemeente Utrecht is naar buiten gekomen met cijfers over radicalisering en jihadisme. Er zijn negentien inwoners van de stad die in de gaten gehouden worden.

Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

De recente gebeurtenissen in Utrecht, de inval bij de ouderlijke woning van een 18-jarige jihadverdachte in Overvecht, vormen voor het college aanleiding om met actuele informatie over radicalisering te komen.

Uit de cijfers blijkt dat er zes geradicaliseerde Utrechters vertrokken zijn naar het buitenland en er negen personen alweer zijn teruggekeerd. Ook blijkt dat er twee personen zijn tegengehouden die weg wilden en dat er twee personen zijn gesneuveld in het buitenland.

De gemeente benadrukt dat niet alle personen vanwege terroristische motieven vertrekken, ze zouden ook vertrekken vanwege de behoefte om humanitaire hulp te verlenen of andere redenen. Van Zanen schrijft dat de aantallen in Utrecht redelijk beperkt zijn in vergelijking met andere grote steden.

Ongerustheid

De recente gebeurtenissen in Europa met betrekking tot radicalisering en terrorisme zijn voor het college ook aanleiding geweest om samen met politie de contacten met de Joodse gemeenschap en de moskeebesturen aan te halen. De gemeente laat weten dat er een groeiende ongerustheid is binnen deze gemeenschappen.

Sinds de aanslag op het Joods museum in Brussel zou de Joodse gemeenschap zich kwetsbaar voelen. Door de recente aanslag op de Joodse supermarkt in Parijs blijft hun gevoel van onveiligheid bestaan.

Bespuugd

Ook de moskeebesturen uiten hun zorgen tegen de gemeente. De uitlatingen op social media en de recente incidenten in diverse gemeenten in Nederland waarbij inwoners met een moslimachtergrond zonder aanleiding worden bespuugd en uitgescholden, geven aanleiding tot zorg.

"Het tegengaan van radicalisering en polarisatie is een aanpak van lange adem", schrijft Van Zanen. De gemeente probeert door intensieve overleggen, alert te reageren op signalen, goed contact te onderhouden met sleutelfiguren en geradicaliseerde personen en individueel maatwerk te leveren radicalisme en polarisatie tegen te gaan.