Uit een onderzoek over de vellijst van bomen in Utrecht geconcludeerd dat zeven van de acht bomen op de lijst om te kappen volgens de eigen regels van de gemeente gewoon kan blijven staan.

Dat stelt GroenLinks-raadslid Brechtje Paardekooper.

Dat staat in een onderzoek van de Boomveiligheidsinspecteur in opdracht van GroenLinks. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek.

Het onderzoek vond plaats in het voorjaar 2014 en bestond uit een Visual Tree Assessment oftewel een visuele beoordeling van de bomen. De vellijst wordt twee keer per jaar gepubliceerd en bevat bomen die gemeentelijk eigendom zijn en op de nominatie staan om gekapt te worden.

Spechtgat

Van 32 onderzochte bomen hadden er acht nader technisch onderzoek nodig, omdat zij tekenen vertoonden van schimmel, een spechtgat, minimale inrotting of stormschade zichtbaar was of omdat de boom scheef stond. Dat betekent volgens Paardenkoper niet dat deze bomen onmiddellijk gekapt dienen te worden, maar slechts dat ze beter moeten worden bekeken en wellicht extra verzorging nodig hebben, zoals snoeiwerk.

Bij vijftien bomen was er sprake van rotte of dode takken. "Als deze takken verwijderd worden, kan de boom gewoon nog jaren mee. Wel moet zo’n boom wat vaker geïnspecteerd worden", aldus Paardekoper. "Van de 32 bomen waren er 28 in goede of redelijke conditie, slechts vier waren in matige conditie, geen enkele was in slechte conditie."

Geschrokken

Met fatsoenlijke zorg kan volgens Paardekoper liefst 87,5% van de bomen die op de vellijst staan nog jaren mee. "Van dit percentage zijn we danig geschrokken."

Het raadslid stelt voor een second opinion in te stellen naar de bomen op de vellijst en vraagt de kap van bomen die nu op de vellijsten staan, maar geen direct gevaar voor de omgeving vormen, meteen te stoppen.