De gemeente heeft ingestemd met de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum De Gaard in Tuindorp (Oost). Van alle Utrechtse wijken is hier het kleinste winkelaanbod.

Het winkelcentrum dateert uit de jaren zestig en wordt nu verbeterd om beter aan te sluiten bij winkelbehoefte en grootte van de wijk.

De klankbordgroep De Gaard is sinds juli 2008 samen met de gemeente en projectonwikkelaars bezig met het plan voor de herontwikkeling. Op basis van reacties van de klankbordgroep tijdens de consultatie zijn de plannen aangepast, onder meer op het gebied van verkeer, groen en ruimte voor de fiets.

Ook is door de gemeente nader onderzoek verricht en zijn verkeerstellingen gehouden. Het verouderde winkelcentrum in Noordoost en de rommelig ogende openbare ruimte krijgen een ingrijpende opknapbeurt. De Gaard krijgt daarnaast een beperkt aantal huurwoningen en een plein met een ontmoetingsfunctie voor de buurt.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en het inrichtingsplan worden nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Na goedkeuring kunnen de ontwikkelaar TOP Vastgoed en de eigenaar van het winkelcentrum Nevo Vastgoed de aanvraag voor het nieuwe bestemmingsplan en de uitvoering van het plan voorbereiden.