De Twijnstraat en de Nicolaasstraat in Utrecht worden in het najaar van 2015 opnieuw ingericht.

Woensdag heeft het de gemeente de volgende stap van het project op zijn website gepubliceerd: het zogeheten 'Functioneel Ontwerp en Programma van Eisen' (pdf). 

De Twijnstraat en de Nicolaastraat zijn belangrijke wegen in het netwerk voor voetgangers en fietsers in de binnenstad. Beide straten verbinden het Museumkwartier met het Universiteitskwartier en via de Oudegracht met het kernwinkelgebied van Utrecht

De transformatie van de straat heeft een hoge prioriteit voor de gemeente, zo valt te lezen in een brief (pdf) die het College van B&W dinsdag stuurde aan leden van de commissie 'Stad en Ruimte'. Vooral de Twijnstraat is een drukke bedoening: voetgangers, fietsers en auto- en vrachtverkeer zijn er te vinden.

Om tot een nieuwe inrichting van de straat te komen heeft de gemeente op twee avonden overlegd met zo’n 80 aanwezigen. Meerdere mogelijke varianten zijn besproken, na alle reacties is er nu een programma van eisen opgesteld. Dit is een document waarin eisen en wensen staan waar het nieuwe ontwerp aan moet voldoen.

De Twijnstraat in Utrecht:

Chaotische straat

De Twijnstraat wordt nu vaak nog als chaotisch ervaren, dit blijkt ook uit de reacties die de gemeente ontving: laden en lossen moet beperkt worden tot de ochtend, stoepbanden moeten geplaatst worden om voetgangers veiligheid te bieden, de gemeente moet kijken naar alternatieve fietsroutes en de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer.

Ook de gemeente concludeert dat gestalde fietsen, veel uitstallingen van ondernemers en ander straatmeubilair de doorgang belemmeren in de straat, evenals geparkeerde auto’s en de vele paaltjes. Daarnaast is er een wildgroei van borden en is de algehele kwaliteit van de weg niet meer op het hoogste niveau.

De gemeente wil samen met de ondernemers nu gaan zorgen voor een opgeruimde en gezellige straat voor bewoners en bezoekers.

"De Twijnstraat heeft een aantrekkelijke mix van winkelen en horeca. Hier zitten winkels die niet overal te vinden zijn", aldus de gemeente. "Daarom zouden de Twijnstraat en de Nicolaasstraat aantrekkelijke stadsstraten moeten worden."

Toekomstbeeld

De gemeente schets een toekomstbeeld: "Mensen slenteren over bredere stoepen, de vele fietsers delen de smallere rijloper met het autoverkeer en het bevoorradend verkeer. In het eindbeeld is parkeren langzamerhand verplaatst naar alternatieve locaties. Uitstallingen en objecten zijn sterk gereduceerd. Fietsen van bezoekers zijn gestald in vakken, gericht op korte bezoektijden en in rekken voor langer verblijf. Bewoners stallen hun fiets in een buurtstalling." 

De inrichting en detaillering moeten eenvoudig worden en met duurzame materialen: "passend in de historische binnenstad".

Meer beeld van de 'nieuwe' Twijnstraat op DUIC.nl