De SP-fractie in Utrecht heeft gereageerd op de ruim zeshonderd bezwaarschriften die waren binnengekomen tegen het korten op de huishoudelijke hulp.

Geen enkele andere stad kreeg zoveel klachten, bleek uit een rondgang van de Volkskrant langs ruim twintig gemeenten.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper noemt de klachtenregen nu onacceptabel en vraagt het college om uitleg. "Dat er een stevig aantal bezwaren zou komen verbaast ons niet, gezien de vele reacties die we als SP ontvingen op ons Meldpunt Zorg", aldus Schipper.

"Maar je kunt niet met droge ogen beweren dat de uitvoering zorgvuldig gebeurt, met de aantallen die nu naar boven zijn gekomen." Later vandaag dient een proefproces over de rechtmatigheid van de korting op de uren thuiszorg en de gevolgde werkwijze van de gemeente bij de herindicaties.

Impact

"Juist vanwege de impact voor de zorgvragers is een zorgvuldige individuele beoordeling cruciaal. Daarom hebben we in november 2014 een motie ingediend, waarin het college wordt opgedragen dat maatwerk te verlenen, zoals de wet voorschrijft", stelt de fractievoorzitter.

Volgens Schipper is er nu een hele batterij juristen ingevlogen om de bezwaarschriften af te handelen. "Dat is niet het beeld dat wij voor ogen hadden en wat de wethouder voorspiegelde in december. Ze heeft echt wat uit te leggen. Ook zijn we heel benieuwd naar de uitkomst van het proefproces."