De Afdeling Utrecht van de Fietsersbond heeft het overleg met wethouder Van Hooijdonk van Verkeer en de gemeente Utrecht opgeschort. Aanleiding daarvoor is de plotse afsluiting van de Utrechtse Sint Jacobsstraat voor fietsers. 

De bond is naar eigen zeggen boos en verbijsterd over de gang van zaken.

De Fietsersbond laat vrijdag weten ontstemd te zijn omdat de afsluiting alleen voor fietsers geldt, de omrijroutes zouden onveilig zijn, en de maatregel zou zonder vooraankondiging of overleg hebben plaatsgevonden. Ook voldoet de Sint Jacobstraat na de werkzaamheden volgens de Fietsersbond nog niet aan de verkeersnomen.

De gemeente liet vorige week weten dat de Sint Jacobsstraat voor de komende maanden is afgesloten voor fietsers. De straat is voor automobilisten, openbaar vervoer en voetgangers wel gewoon bereikbaar.

De bond geeft aan dat er geen verkeersbesluit is gegeven voor de selectieve afsluiting voor fietsers, dit zou in strijd zijn met de regelgeving.

"Maar ook garandeert een verkeersbesluit een zorgvuldige afweging van belangen en alternatieven. Bovendien geeft de inzagetermijn van 6 weken de tijd om bezwaar te maken, zodat knelpunten zichtbaarder zijn."

Informatie

Ook het gebrek aan informatie is een reden om boos te zijn: "De gemeente heeft, ondanks het bestaan van diverse overleg- en inspraakprogramma's, de Fietsersbond noch andere organisaties over de maatregel geïnformeerd."

Afgelopen dinsdag heeft de bond spoedoverleg gehad met enkele ambtenaren, volgens de bond heeft de gemeente op geen enkele wijze blijk gegeven van bereidheid om aan de bezwaren tegemoet te komen.

De afdeling Utrecht van de Fietsersbond acht deze gang van zaken onaanvaardbaar. De bond verzoekt de gemeente met klem de situatie zo spoedig mogelijk te verbeteren voor fietsen: "In afwachting daarvan schorten we alle overleggen met de gemeente op."